Kou en blubber inspireren in Park Oog in Al

Het was koud en nat. In dat soort omstandigheden is het soms een opgave om de dierenweide dagelijks schoon te houden en de dieren te verzorgen. Toch stuurden vrijwilligers deze maand spontaan wat fotootjes om te laten zien hoe mooi het was en/of hoe leuk ze het vinden.

Prachtige plaatjes levert dit weer toch weer op… Blijf ze sturen, naar info@parkooginal.nl…


 

Analyse historische beplanting park klaar

analysekaart 1921
Analysekaart 1921

Het Wageningse bureau SB4 heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een historische analyse van de beplanting in het park gemaakt. Het rapport is hier te downloaden.

Er wordt beschreven hoe de indeling van het “wandelpark” aan moest sluiten op het stratenplan van de wijk. welke manieren er werden ingezet om het ruimtelijk effect te versterken, en hoe er omgegaan met zichtlijnen en hoogtevariatie.

De bunkerheuvel was vroeger een bloemenheuvel. Na de oorlog werd de bunker aan het oog onttrokken. Wat nu wel door sommigen de bloemenheuvel wordt genoemd, was vroeger “de ruïne”.

Er is een lijst opgenomen van de plantensoorten die in de eerste helft van de 20e eeuw in het park werden gebruikt. Het document bevat ook biografieën van de plantsoenmeesters Jan Jacob Denier van der Gon en Siemon Doorenbos.

 

Snoei- en schoonmaakochtend op 15 november

Zicht op de dierenweide in de 60'er jaren (foto H. de Beer)
Zicht op de dierenweide in de 60’er jaren (foto H. de Beer)

15 november, vanaf 9.30 uur, is er weer een snoei- en schoonmaakochtend gepland. Het hek staat open, de koffie staat klaar, bij de ingang van de dierenweide.

Op een snoei- en schoonmaakochtend pakken vrijwilligers de te onstuimige struiken en planten aan en maken plaats voor nieuwe. En lopen met vuilniszakken door het park voor de toch noodzakelijke extra opruimactie.

Deze keer gaan we het één en ander weghalen voor de winter, we herstellen wat zichtlijnen en willen ook de vogelkastjes inspecteren.

Geef je op via onderstaand formulier, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Sorry, maar dit formulier accepteert niet langer inzendingen.

Cultuurhistorische analyse park beschikbaar

Begin 2012 is de cultuurhistorische geschiedenis beschreven in opdracht van de gemeente Utrecht door Bettina van Santen, adviseur Architectuurhistorie.

Uit de diverse archieven van de gemeente heeft ze achterhaald wat de ontwikkeling van het park is, beginnend in de late middeleeuwen. Het rapport geeft een schitterend beeld van de ontstaansgeschiedenis van het park. En ook een kritische analyse van de huidige toestand, zoals de volgende conclusies aangeven:

  • De relatie tussen park en Leidsche Rijn is nagenoeg verdwenen, evenals die tussen Meysterlaan en park
  • Het hele eiland, inclusief bunker, is zwaar begroeid geraakt en daardoor eigenlijk onherkenbaar.
  • Er is te veel verrommeling en verharding.
  • Er is te weinig eenheid van hekwerk: overal verschillende hekken.

De cultuurhistorica doet dan ook aanbevelingen, zoals:

  • Haal overbodige of te welige begroeiing weg
  • Maak het park weer zichtbaar vanaf Leidsche Rijn en andersom
  • Stel het toekomstig gebruik van het landhuis ten dienste van het park en versterk de relatie tussen landhuis – park – theekoepel én Leidsche Rijn, met name ook in de openbare ruimte
  • Streef naar eenheid in meubilair, hekwerken e.d.
  • Richt het gebiedje rond de toegang van het hertenkamp, milieupunt, aansluitend op de ruimte rond de bibliotheek opnieuw in

ga hier naar de inhoud van het rapport.