Schriftelijke vragen beantwoord over park Oog in Al

Op 28 november jl zijn door het college schriftelijke vragen beantwoord van raadslid René Kuiper over het park, zo maakte Remco Snippe ons attent in zijn reactie (waarvoor dank). Zie hier het antwoord van het college. Het gaat over  de brugrestauratie, over het stadsstrand, maar ook over de parkplannen. Al werden de vragen niet allemaal precies beantwoord, toch is de beantwoording relevant voor ons. Een paar passages over het park:

Vraag heer Kuiper: Klopt het dat het hertenkamp in park Oog in Al moet verdwijnen? Zo ja, waarom moet het hertenkamp verdwijnen? Mocht de reden financieel van aard zijn, kunt u dan aangeven wat het in stand houden van het hertenkamp per jaar kost? En zijn er nog andere parken in de gemeente Utrecht waar de hertenkampen moeten verdwijnen?

Antwoord college: “Nee, dit is geen intiatief van de gemeente, wordt dus ook niet ingegeven door financiële redenen. Er loopt een bewonersinitiatief om in het park meer ruimte voor spelen te creëren. Een overweging van deze groep is om dat (deels) te doen op de plek van de herten. Utrecht kent twee hertenkampen namelijk in park Oog In Al en in het Julianapark. Op dit moment is het sluiten van 1 of beide hertenkampen vanuit de gemeente niet aan de orde.”

Vraag heer Kuiper: Is de gemeente het met Groep Kuijper eens dat park Oog in Al een natuurrijk park moet blijven en niet moet veranderen in een kinderspeelparadijs? Er zijn parken die bekend staan om hun groen en rust, park Oog in Al is zo’n soort park. Kan de gemeente toezeggen dat dat zo blijft en dat zij er alles aan doet om park Oog in Al groen en rustgevend te houden?

Antwoord college: “Het bewonersinitiatief gaat niet alleen uit van kinderspelen, maar voor meer recreatieruimte voor alle leeftijden. Er lopen inmiddels enkele bewonersinitiatieven naast elkaar. Deze verschillende groepen hebben aangegeven te willen zoeken naar een gemeenschappelijk gedragen voorstel. Het wijkbureau zal hierbij ondersteunen.

Meer speelgelegenheid voor kinderen hoeft nog niet te betekenen dat een park verandert in een kinderspeelparadijs waar het gedaan is met de rust. Groen, rust en bijvoorbeeld natuurlijk spelen gaan heel goed samen. Als er vanuit omwonenden en andere bezoekers van het park een duidelijke en gedragen wens is voor meer kinderspeel mogelijkheden, dan stellen wij ons faciliterend op. Het park is ook van groot belang voor mensen van elders uit de wijk, waar erg weinig openbaar groen is en ook geen mogelijkheid om te ontwikkelen. Wij streven in totaliteit naar een zo groot mogelijk draagvlak.”

Geef een reactie