Bestemmingsplan Cereolterrein online

Het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan voor het Cereol-terrein is online. Het plan voorziet in totaal circa 90 stadswoningen en/of appartementen. In het fabrieksgebouw komen sociaal-culturele, maatschappelijke functies, horeca horeca en een uitbreiding van de St. Dominicussschool, bestaande uit meerdere leslokalen en een gym- en sportzaal. Tevens komt er een BSO (buitenschoolse opvang).

Het plan heeft gevolgen voor het park: het nieuwe gedeelte wordt als het ware “bij het park getrokken”. Dat gebeurt onder andere door de Meysterlaan vanaf de Mozartlaan tot aan de Kanaalweg te veranderen in een fietspad. Voorts wordt het groen ter plekke opnieuw ingericht.

De Gemeente ziet hierin ook een oplossing voor een oud probleem:

“Het stedenbouwkundige plan van Berlage-Holsboer voor de tuinwijk Oog in Al heeft ter plaatse van het destijds reeds aanwezige fabrieksterrein geen heldere afronding kunnen krijgen. Met het vrijkomen van het Cereolterrein kan de harmonische compositie van het plan Berlage-Holsboer worden afgemaakt. Zowel het park als de wijk krijgt hiermee een duidelijke beëindiging, die aansluit bij de stedenbouwkundige structuur van het oorspronkelijke plan.”

Geef een reactie