werkgroep Dierenbeheer van start

[ihrss-gallery type=”GROUP5″ w=”600″ h=”170″ speed=”2″ bgcolor=”#FFFFFF” gap=”5″ random=”YES”]

Vijf vrijwilligers (Gerie de Jong, Louis Kemman, Frans Cools, Lonneke Bomers en schrijver dezes) zijn vandaag gestart met het maken van een beheerplan voor de dierenweide in Park Oog in Al. Waar gaat de werkgroep aan werken?

  • De werkgroep gaat helder maken welke dieren er bij kunnen in de dierenweide, en wat daarvan de financiële of beheersmatige gevolgen zijn.
  • De werkgroep maakt een plan voor het beheer van de herten. Kunnen er jonkies bij komen? Wat betekent dat? Hoe houden we een gezonde hertenpopulatie in stand?
  • Hoe komt er meer interactie met de dieren? Welke infrastructurele aanpassingen zijn daarvoor nodig?

De werkgroep gaat op onderzoek uit, gaat op bezoek bij andere dierenweides, en zal ook ondersteund worden door Natuur- en Milieucommunicatie (NMC), die uiteraard de nodige ervaring inbrengt. De werkgroep wordt (net als de andere vrijwilligersactiviteiten) gecoördineerd vanuit de stichting Park Oog in Al, die dit jaar het volledige beheer van de gemeente overneemt. Mocht u ideeën hebben of kennis kunnen aandragen, aarzel niet om dat kenbaar te maken aan één van de werkgroepleden of door middel van een mail aan dierenbeheer@parkooginal.nl. Of geef hieronder een reactie!

Gespot!

[ihrss-gallery type=”GROUP1″ w=”600″ h=”170″ speed=”2″ bgcolor=”#FFFFFF” gap=”5″ random=”YES”]
Geloof het maar, onze huisbioloog Ger heeft alle hierboven afgebeelde vogels (43 soorten) al eens gezien (en een enkele gehoord) in Park Oog in Al.

Test of verrijk je vogelkennis door je muis boven het plaatje te houden, als je klikt opent zich de wiki-pagina over de betreffende vogelsoort.

Hopping Detector op dierenweide

Myotis_sodalis
Halloween komt er trouwens ook weer aan…

De gemeente Utrecht is in april 2013 gestart met  een stadsbreed onderzoek naar de in de stad voorkomende vleermuizen. Dit gebeurt met hulp van een zogenaamde hopping detector. Het apparaat registreert steeds 2-3 nachten de foeragerende en overvliegende vleermuizen in tuinen en parken. Eind deze week zal er in Park Oog in Al ook zo’n apparaat geplaatst worden. De detector is een zwart apparaat (ca 30x15x10 cm groot) waarvan het belangrijk is dat het ongestoord blijft liggen.

Op deze webpagina van de zoogdiervereniging is te zien welke vleermuizen al geregistreerd werden in in de verschillende achtertuinen waar de hopping detector is geweest in Utrecht.

Er werden met deze methode inmiddels al 7 verschillende soorten vleermuizen gezien in Utrecht-West. We zijn benieuwd naar het voorkomen van deze vliegende zoogdieren in en rond het park…

Vrijwilligers gezocht voor dierenweide Park Oog in Al

flyer.Zijn de hertjes er nog in 2015?

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar besloten om na 2014 te stoppen met de verzorging van de herten in Park Oog in Al en in het Julianapark. Ze geeft bewoners wel de mogelijkheid om de dierenweide in zelfbeheer te nemen. Wanneer bewoners kunnen zorgen voor het voeren van de herten en het schoonhouden van de dierenweide, en een oogje in het zeil houden, zorgt de gemeente voor voer, mestafvoer en een dierenarts wanneer dat nodig is. En de gemeente zorgt er voor dat de bewoners weten wat ze doen door scholing en begeleiding.

Als het aan de Stichting Park Oog in Al ligt, wel!

De Stichting Park Oog in Al zoekt daarom vrijwilligers. Veel vrijwilligers. Want elke dag in het jaar moet er minstens één persoon zijn die zich over de herten ontfermt. Alleen als er voldoende vrijwilligers meedoen, kan men dit realiseren.

Wanneer u ook wilt meedoen, betekent dit dat u op een afgesproken week de herten voert, het terreintje aanveegt en/of mest verzamelt. Deze verzorging kost u ongeveer een half uur per dag.

Is er voldoende belangstelling? dat kan alleen blijken wanneer u zich aanmeldt om mee te helpen. Dat kan door dit formulier in te vullen.